preloader
 • en
 • Zmień język
 • en
 • Zmień język
 • drukuj

  drukuj

pobierz onepager

pobierz

Wskaźniki GRI

Założenia i podstawy raportowania
Wskaźniki profilowe
Wskaźniki tematyczne
 • Tematy ekonomiczne
 • Wyniki ekonomiczne
  Numer standardu 201-1 Tytuł wskaźnika Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych) Czy oznaczono w raporcie? Kluczowe liczby
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych) Kluczowe liczby
 • Pośredni wpływ ekonomiczny
  Numer standardu 203-1 Tytuł wskaźnika Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług
  na rzecz społeczeństwa przez działania komercyjne,
  przekazywanie towarów oraz działania pro bono.
  Wpływ tych działań na społeczeństwo
  Czy oznaczono w raporcie? W trosce o zdrowie najmłodszych Zdrowie i sportowe emocje Pomoc mierzona uśmiechem
  Numer standardu 203-2 Tytuł wskaźnika Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania Czy oznaczono w raporcie? W trosce o zdrowie najmłodszych Zdrowie i sportowe emocje Pomoc mierzona uśmiechem
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  203-1 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług
  na rzecz społeczeństwa przez działania komercyjne,
  przekazywanie towarów oraz działania pro bono.
  Wpływ tych działań na społeczeństwo
  W trosce o zdrowie najmłodszych Zdrowie i sportowe emocje Pomoc mierzona uśmiechem
  203-2 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania W trosce o zdrowie najmłodszych Zdrowie i sportowe emocje Pomoc mierzona uśmiechem
 • Przeciwdziałanie korupcji
  Numer standardu 205-3 Tytuł wskaźnika Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie Czy oznaczono w raporcie? Zgodność z wymogami
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie Zgodność z wymogami
 • Naruszenie zasad wolnej konkurencji
  Numer standardu 206-1 Tytuł wskaźnika Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki Czy oznaczono w raporcie? Zgodność z wymogami
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  206-1 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki Zgodność z wymogami
 • Tematy środowiskowe
 • Materiały
  Numer standardu 301-1 Tytuł wskaźnika Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości Czy oznaczono w raporcie? Zużycie surowców
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości Zużycie surowców
 • Energia
  Numer standardu 302-1 Tytuł wskaźnika Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców Czy oznaczono w raporcie? Zużycie energii
  Numer standardu 302-4 Tytuł wskaźnika Redukcja zużycia energii Czy oznaczono w raporcie? Zużycie energii
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców Zużycie energii
  302-4 Redukcja zużycia energii Zużycie energii
 • Ścieki i odpady
  Numer standardu 306-1 Tytuł wskaźnika Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia Czy oznaczono w raporcie? Zużycie surowców
  Numer standardu 306-2 Tytuł wskaźnika Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody unieszkodliwiania Czy oznaczono w raporcie? Odpady i recykling
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  306-1 Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia Zużycie surowców
  306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody unieszkodliwiania Odpady i recykling
 • Tematy społeczne
 • Zatrudnienie
  Numer standardu 401-1 Tytuł wskaźnika Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia Czy oznaczono w raporcie? Nasza kultura pracy
  Numer standardu 401-2 Tytuł wskaźnika Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin Czy oznaczono w raporcie? Nasza kultura pracy Zgodność z wymogami
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  401-1 Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia Nasza kultura pracy
  401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin Nasza kultura pracy Zgodność z wymogami
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Numer standardu 403-1 Tytuł wskaźnika Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy Czy oznaczono w raporcie? Stale udoskonalane bezpieczeństwo i higiena pracy
  Numer standardu 403-2 Tytuł wskaźnika Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą Czy oznaczono w raporcie? Stale udoskonalane bezpieczeństwo i higiena pracy
  Numer standardu 403-3 Tytuł wskaźnika Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy Czy oznaczono w raporcie? Stale udoskonalane bezpieczeństwo i higiena pracy
  Numer standardu 403-4 Tytuł wskaźnika Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi Czy oznaczono w raporcie? Stale udoskonalane bezpieczeństwo i higiena pracy
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  403-1 Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy Stale udoskonalane bezpieczeństwo i higiena pracy
  403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą Stale udoskonalane bezpieczeństwo i higiena pracy
  403-3 Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy Stale udoskonalane bezpieczeństwo i higiena pracy
  403-4 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi Stale udoskonalane bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Edukacja i szkolenia
  Numer standardu 404-1 Tytuł wskaźnika Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika Czy oznaczono w raporcie? Motywacja i rozwój pracowników
  Numer standardu 404-2 Tytuł wskaźnika Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę Czy oznaczono w raporcie? Motywacja i rozwój pracowników
  Numer standardu 404-3 Tytuł wskaźnika Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci i kategorii zatrudnienia Czy oznaczono w raporcie?
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika Motywacja i rozwój pracowników
  404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę Motywacja i rozwój pracowników
  404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci i kategorii zatrudnienia
 • Różnorodność i równość szans
  Numer standardu 405-1 Tytuł wskaźnika Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności Czy oznaczono w raporcie? Kontekst branżowy i model biznesowy
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności Kontekst branżowy i model biznesowy
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
  Numer standardu 406-1 Tytuł wskaźnika Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii Czy oznaczono w raporcie? Zgodność z wymogami
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii Zgodność z wymogami
 • Społeczność lokalna
  Numer standardu 413-2 Tytuł wskaźnika Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną Czy oznaczono w raporcie? Wpływ stacji bazowych i nadawczych na otoczenie
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  413-2 Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną Wpływ stacji bazowych i nadawczych na otoczenie
 • Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
  Numer standardu 416-2 Tytuł wskaźnika Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo Czy oznaczono w raporcie? Bezpieczeństwo – DNA naszej działalności
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  416-2 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo Bezpieczeństwo – DNA naszej działalności
 • Marketing oraz oznakowanie produktów i usług
  Numer standardu 417-3 Tytuł wskaźnika Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w dotyczącymi komunikacji marketingowej Czy oznaczono w raporcie? Wyznaczamy standardy
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w dotyczącymi komunikacji marketingowej Wyznaczamy standardy
 • Ochrona prywatności klienta
  Numer standardu 418-1 Tytuł wskaźnika Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych Czy oznaczono w raporcie? Bezpieczeństwo – DNA naszej działalności
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych Bezpieczeństwo – DNA naszej działalności
 • Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi
  Numer standardu 419-1 Tytuł wskaźnika Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi Czy oznaczono w raporcie? Zgodność z wymogami
  Numer standardu Tytuł wskaźnika Czy oznaczono w raporcie?
  419-1 Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi Zgodność z wymogami
Wymogi Dyrektywy 2014/95/UE
Powrót do góry strony