preloader
  • en
  • Zmień język
  • en
  • Zmień język
  • drukuj

    drukuj

pobierz onepager

Troska o potrzeby naszych klientów i widzów

pobierz

Bezpieczeństwo – DNA naszej działalności

Specyfika świadczonych przez nas usług sprawia, że każdego dnia pozyskujemy dużą liczbę wrażliwych danych.

Aby każdemu z naszych klientów zapewnić pełne bezpieczeństwo związane z jego danymi, w spółkach Grupy Cyfrowy Polsat wprowadziliśmy Politykę Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Plan Rozwoju Systemów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Respektujemy regulacje prawne

[GRI 416-2]

W 2019 r. nie odnotowaliśmy żadnych przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo.

[GRI 418-1]

W 2019 r. Polkomtel otrzymał 6 skarg w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. W sprawach tych nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia. W 7 postępowaniach Urząd Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do Spółki o dodatkowe wyjaśnienia. W 4 dotychczas prowadzonych postępowaniach Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję o umorzeniu postępowań, a w 2 postępowaniach odmówił uwzględnienia wniosków skarżących. W 1 postępowaniu urząd wezwał Spółkę do wyjaśnień w przedmiocie wykonania decyzji. Urząd nie ustosunkował się jeszcze do złożonych przez Spółkę wyjaśnień.

W 2019 r. do Cyfrowego Polsatu wpłynęły 3 skargi w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. W sprawach tych nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia. W 5 postępowaniach Urząd Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do Spółki o dodatkowe wyjaśnienia. W 1 dotychczas prowadzonym postępowaniu Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych wydał decyzję o umorzeniu postępowania, a w 1 postępowaniu odmówił uwzględnienia wniosku skarżącego. W 1 postępowaniu Cyfrowy Polsat został wezwany do wykonania decyzji. Urząd, po uzyskaniu wyjaśnień Spółki, uznał, że decyzja została wykonana.

W 2018 r. rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. Przepisy
wprowadziły nowy tryb i zasady notyfikowania naruszeń do UODO. W wyniku szeregu publikacji i
materiałów w środkach masowego przekazu zwiększyła się także świadomości wśród konsumentów w
zakresie ochrony ich danych osobowych. Na mocy nowych przepisów stwierdzono i notyfikowano do
UODO w 2019 r. 224 przypadki naruszeń w Cyfrowym Polsacie oraz 360 w Polkomtelu. Wszystkie te
przypadki miały charakter incydentalny. Spółka kontynuuje inicjatywy zmierzające do minimalizacji tego typu zdarzeń.

Każda nowa usługa wprowadzana na rynek już na etapie projektowania jest poddawana analizie
w kontekście bezpieczeństwa. Określane są kluczowe wymagania, a przed komercyjnym
uruchomieniem wszystkie komponenty są weryfikowane.

W Grupie Cyfrowy Polsat mamy świadomość, że oferowane przez nas usługi mają wpływ na codzienne poczucie bezpieczeństwa milionów Polaków.

Usługa „Gdzie Jest Bliski”

Gdzie Jest Bliski to rodzinny lokalizator pozwalający poznać miejsce
pobytu dziecka lub bliskiej osoby. Wystarczy 1 SMS lub kliknięcie, by
system wysłał informację z danymi o położeniu lokalizowanej osoby, a także wyświetlił jej pozycję na cyfrowych mapach.

Aplikacja Ochrony Rodzicielskiej – Dzieci w Plus

Usługa Dzieci w Plus to nowoczesne rozwiązanie, pozwalające na bezpieczne odkrywanie mobilnego świata przez dzieci. Usługa składa się z:

  • portalu dzieciwplus.pl oraz aplikacji rodzica, które służą do ustalenia zasad korzystania z Internetu oraz
  • aplikacji dziecka, która jest instalowana na urządzeniu dziecka.

Dzięki usłudze rodzice mogą w prosty sposób kontrolować, jakie strony internetowe mogą przeglądać ich pociechy. Można również wybrać aplikacje, które będzie można uruchomić i takie, które będą niedostępne, a także kontrolować czas korzystania z urządzeń oraz dostępu do Internetu. Dzieci w Plus to kompleksowa usługa kontroli rodzicielskiej pozwalająca na jej instalację i konfigurację nawet przez mniej doświadczonych rodziców.

Współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa

Ciekawostki

Wczesne pozyskanie informacji o aktualnych cyberzagrożeniach jest obecnie kluczowe dla bezpieczeństwa danych naszych klientów i pracowników. Dlatego nasi przedstawiciele współpracują z różnymi grupami zajmującymi się bezpieczeństwem, m.in. przy międzynarodowym stowarzyszeniu GSMA, a także z Abuse Forum Polska oraz z powołanym przez Ministerstwo Cyfryzacji przy NASK – Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Walka z piractwem

W Grupie Cyfrowy Polsat mamy świadomość, jak szkodliwe dla rozwoju polskiej gospodarki i kultury jest piractwo telewizyjne, realizowane w znakomitej większości z wykorzystaniem sieci internetowej lub bezpośrednio w Internecie. Od lat aktywnie działamy w Stowarzyszeniu Sygnał zrzeszającym kilkanaście firm z branży mediów i telekomunikacji.

W Polsce skala piractwa jest znacząco wyższa niż na rynkach rozwiniętych Europy Zachodniej czy świata, a koszty tego zjawiska są odczuwalne nie tylko przez twórców, lecz także Skarb Państwa i rynek pracy. Przez piractwo internetowe polska gospodarka traci ponad 3 mld zł rocznie. Jest to suma, za którą można by pokryć około 30% rocznych wydatków Skarbu Państwa na kulturę i media lub zakupić cztery bilety do kina dla każdego obywatela.

Stowarzyszenie Sygnał stale wspiera organy ścigania swoją wiedzą, doświadczeniem i analizami rynkowymi. W ciągu całej działalności Stowarzyszenia zorganizowano ponad 300 szkoleń dla 20 tys. policjantów i prokuratorów. W 2019 r. Sygnał zrealizował w partnerstwie z Komendą Główną Policji ogólnopolski program szkoleniowy pod nazwą „Piractwo.tv”. Łącznie w 2019 r. trenerzy i eksperci Stowarzyszenia Sygnał przeszkolili 1 449 funkcjonariuszy.

W lipcu 2019 r. po raz kolejny wręczone zostały przez Komendanta Głównego Policji nagrody Złote Blachy dla jednostek policji w uznaniu za ich zasługi w zwalczaniu kradzieży własności intelektualnej.

Powrót do góry strony