preloader
 • en
 • Zmień język
 • en
 • Zmień język
 • drukuj

  drukuj

pobierz onepager

Sukces dzięki ludziom

pobierz

Nasza kultura pracy

W Grupie Cyfrowy Polsat, tak silnie związanej z nowoczesnymi technologiami, zdajemy sobie sprawę, jak cenne jest doświadczenie pracowników. Tylko wysoko wykwalifikowana kadra jest w stanie zapewnić najwyższą jakość naszych usług. Pracują u nas eksperci z różnych dziedzin i o unikalnych specjalizacjach m.in. operatorzy kamer, organizatorzy zaawansowanych produkcji telewizyjnych (w przypadku Telewizji Polsat), eksperci w dziedzinie szerokopasmowej komunikacji elektronicznej czy najwyższej klasy fachowcy IT (w przypadku Polkomtelu) albo praktycy rynku wideo online, asy designu czy zawodowi konstruktorzy (w przypadku Cyfrowego Polsatu).

Wskaźnik fluktuacji1

[GRI 401-1]

TV Polsat Polkomtel2 Cyfrowy Polsat
Kobiety 2,1% 4,1% 4,2%
Mężczyźni 5,8% 4,7% 6,2%
Ogółem 7,9% 8,8% 10,4%
TV Polsat Polkomtel2 Cyfrowy Polsat
Kobiety 1,7% 3,9% 3,2%
Mężczyźni 3,4% 4,2% 4,0%
Ogółem 5,1% 8,1% 7,2%

1Po wyeliminowaniu migracji pracowników między spółkami Grupy Kapitałowej.
2Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Zgodnie z Polityką Personalną Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat zapewniamy porównywalne warunki pracy w każdej ze Spółek. Głównym celem Polityki Personalnej Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat jest budowanie atrakcyjnego miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników. Wynikiem podejmowanych przez nas działań w 2019 r. jest między innymi wzrost poziomu zatrudnienia na czas nieokreślony, zwiększenie liczby godzin szkoleniowych zwłaszcza w Telewizji Polsat oraz obniżenie poziomu fluktuacji w Grupie.

W Grupie Cyfrowy Polsat najważniejsze są kompetencje. Przy ocenie naszych pracowników nikogo nie dyskryminujemy ze względu na wiek czy płeć. Kierujemy się Polityką Różnorodności i Poszanowania Praw Człowieka Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat.

Przeciwdziałamy jakimkolwiek przejawom mobbingu oraz dyskryminacji w miejscu pracy. W Polkomtelu i Cyfrowym Polsacie funkcjonuje wewnętrzna Komisja Antymobbingowa, zapewniamy również szkolenia dla pracowników w tym zakresie. W Telewizji Polsat obowiązuje Procedura Antymobbingowa. W Grupie Polsat obowiązuje także Kodeks Etyki, będący spisem wytycznych regulujących kwestie uczciwej konkurencji, poszanowania prawa oraz etycznego działania.

Jak wynagradzamy naszych pracowników?

Dbamy o formalne aspekty zatrudnienia – umowa o pracę jest podstawową formą zatrudnienia w Grupie, jednak w zależności od specyfiki działania poszczególnych Spółek Grupy i/lub oczekiwań naszych współpracowników stosujemy również inne formy zatrudnienia.

Graniczne poziomy wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach określa Regulamin Wynagradzania.

Wraz z wynagrodzeniem finansowym każdemu pracownikowi Grupy oferujemy szereg benefitów.

Wybrane benefity dostępne dla pracowników Grupy Cyfrowy Polsat:

[GRI 401-2]

 • abonamentowa opieka medyczna
 • program sportowy
 • promocje pracownicze
 • ubezpieczenia
 • eventy i konkursy pod patronatem partnerów biznesowych
 • udział w eventach organizowanych przez Telewizję Polsat
 • oferty rabatowe
 • oferty specjalne teatrów

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 • 27 pożyczek – 802 tyś zł,
 • 2 zapomogi – 12 tyś zł,
 • pomoc materialna – > 11 tys. zł, na zakup wózka inwalidzkiego dla chorego dziecka,
 • kilka wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, w tym Piknik Rodzinny dla pracowników Grupy Cyfrowy Polsat,
 • wsparcie finansowe – 725 tys. zł dla 13 sekcji sportowych,
 • dofinansowanie urlopów dla pracowników oraz kolonii dla dzieci pracowników – > 5 tys. zł,
 • upominki świąteczne dla pracowników etatowych – > 269 tys. zł.

Stałym punktem w kalendarzu Grupy Cyfrowy Polsat są spotkania integracyjne, które łączymy z działaniami edukacyjnymi – dzięki współpracy z WOPR, MOPR, GOPR oraz TOPR uczymy naszych pracowników bezpiecznych zachowań w górach i nad wodą oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Dobra praktyka

Piknik Rodzinny Grupy Polsat | Kontynuacja

 • 5 500 uczestników,
 • 7 godzin wspaniałej zabawy,
 • symulatory jazdy tirem, motorem, w tym symulator dachowania pojazdu,
 • nauka z wewnętrzną Formacją Obrony Cywilnej podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przy wypadkach drogowych,
 • wolontariat pracowniczy we współpracy z Fundacją Polsat,
 • zebrane > 6 300 zł dla 3-letniej Natalki z Zespołem Aperta, podopiecznej Fundacji Polsat.

Mamy też pracownicze drużyny sportowe, m.in. wspólnie biegamy, nurkujemy, gramy w siatkówkę i piłkę nożną oraz jeździmy na nartach.

Dobra praktyka

Polsat Biega | Kontynuacja

 • kontynuacja działalności drużyny „Polsat Biega”,
 • patronat medialny lub sponsoring strategiczny wybranych biegów, m.in.:
  • VII Mistrzostwa Polsat News (w ramach XII Biegu Marszałka),
  • V Bieg Konstanciński im. Piotra Nurowskiego,
  • Bieg z Radością (z celem charytatywnym – część kwoty z każdego pakietu startowego została przekazanana wsparcie podopiecznej Fundacji Polsat).
 • udział pracowników Grupy w kluczowych imprezach biegowych,
 • relacje z biegów na antenie Polsat News – promocja aktywnego i zdrowego trybu życia.