preloader
 • en
 • Zmień język
 • en
 • Zmień język
 • drukuj

  drukuj

pobierz onepager

Sukces dzięki ludziom

pobierz

Kluczowe fakty i liczby

[UoR - Kluczowe wskaźniki efektywności]

Grupa Cyfrowy Polsat to lider rynku medialno-telekomunikacyjnego. Sukces zawdzięcza nie tylko szerokiej ofercie usług, produktów i treści TV, nowoczesnym studiom telewizyjnym, nowym dekoderom IPTV czy OTT, nadajnikom, częstotliwościom czy koncesjom, ale przede wszystkim – zaangażowanym pracownikom. To dzięki ich wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościom i kompetencjom Grupa może osiągać biznesowe sukcesy. Ważne jest dla nas kształtowanie kultury współpracy w realizacji wspólnych celów.

Nasi pracownicy

 • ponad 7 tys.
  liczba pracowników Grupy Cyfrowy Polsat w przeliczeniu na etaty1

1średnia pracowników nieprodukcyjnych w 2019 r., pracownicy aktywni z wyłączeniem osób czasowo zdjętych z ewidencji (urlopy wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia pow. 30 dni, urlopy bezpłatne pow. 30 dni). Obejmuje pracowników Grupy Netia.

 • 4 304

  liczba pracowników trzech największych spółek Grupy Cyfrowy Polsat,
  z czego2

 • 40%

  stanowią kobiety

 • 60%

  to mężczyźni

 • 59%

  posiada wykształcenie wyższe

 • 2 805

  liczba pracowników Polkomtelu3

 • 795

  liczba pracowników Cyfrowego Polsatu

 • 705

  liczba pracowników TV Polsat

 • ok.

  7%

  wskaźnik fluktuacji4

 • 119

  liczba staży i praktyk (w trzech największych spółkach Grupy)

 • 8,1

  średnia liczba lat przepracowanych przez naszą załogę

 • ok.

  21,5

  średnia liczba godzin szkoleniowych w trzech największych spółkach Grupy

 • prawie

  93%

  zatrudnienie na pełen etat

2Stan na koniec 2019 r., FTE, pracownicy aktywni z wyłączeniem osób czasowo zdjętych z ewidencji (urlopy wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia pow. 30 dni, urlopy bezpłatne pow. 30 dni).
3Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.
4Liczony jako średnia ważona fluktuacji w 2019 r. w trzech głównych spółkach Grupy.

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć i czas zatrudnienia

[GRI 102-8]

Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie   Łącznie
    GKCP
Liczba zatrudnionych na czas określony 5,3%

(55)

2,6%

(42)

97 9,0%

(34)

8,9%

(36)

70 16,1

(34)

7,3%

(35)

69 236
Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony 94,7%

(984)

97,4%

(1 596)

2 581 91,0%

(345)

91,1%

(368)

713 83,9%

(178)

92,7%

(442)

620 3 914
Suma 1 039 1 638 2 678 379 404 783 212 477 689 4 150
Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie  Łącznie
   GKCP
Liczba zatrudnionych na czas określony 5,5%

(61)

3,0%

(52)

112 14,7%

(57)

11,8%

(49)

105 19,7%

(45)

9,6%

(46)

91 310
Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony 94,5%

(1 036)

97,0%

(1 657)

2 693 85,3%

(328)

88,2%

(361)

689 80,3%

(183)

90,4%

(431)