preloader
 • en
 • Zmień język
 • en
 • Zmień język
 • drukuj

  drukuj

pobierz onepager

Nasz biznes

pobierz

Kontekst branżowy i model biznesowy

[UoR - model biznesowy]

Kim jesteśmy?

[GRI 102-2]

Jesteśmy liderem na rynku płatnej telewizji oraz jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Zajmujemy także czołową pozycję na rynku prywatnych nadawców telewizyjnych. Oferujemy kompleksowe usługi multimedialne zaprojektowane z myślą o całej rodzinie: płatną telewizję w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej (IPTV i OTT), usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi transmisji danych oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym głównie w technologii LTE i LTE Advanced, jak również poprzez sieć stacjonarną, w tym światłowodową. Prowadzimy działalność w dwóch segmentach biznesowych – usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym oraz segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej (34 popularne kanały telewizyjne, w tym kanał główny POLSAT).

 

 

 

Naszą misją jest tworzenie i dostarczanie najatrakcyjniejszych treści telewizyjnych, produktów telekomunikacyjnych oraz innych usług dla domu oraz klientów indywidualnych i biznesowych, przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji.

Dobra organizacja

[GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-18]

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A.działa w Polsce i ma swoją siedzibę w Warszawie. Pod względem kapitalizacji Cyfrowy Polsat jest największą spółką medialno-telekomunikacyjną notowaną na GPW oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Struktura nadzorcza Cyfrowego Polsatu

[GRI 102-18, GRI 405-1]

 • Walne zgromadzenie

   • Rada Nadzorcza

    • Komitet audytu

    • Komitet ds. wynagrodzeń

   • Zarząd

Skład Rady Nadzorczej
Imię i nazwisko Stanowisko Rok pierwszego powołania Rok powołania na obecną kadencję Rok upływu kadencji
Marek Kapuściński Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń 2016 2018 2021
Józef Birka Członek Rady Nadzorczej 2015 2018 2021
Robert Gwiazdowski Niezależny 1 Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komitetu Audytu
2008 2018 2021
Aleksander Myszka Członek Rady Nadzorczej 2015 2018 2021
Leszek Reksa Niezależny 1 Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu 2008 2018 2021
Tomasz Szeląg Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
2016 2018 2021
Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej 2018 2018 2021
Skład zarządu
Imię i nazwisko Stanowisko Rok pierwszego powołania Rok powołania na obecną kadencję Rok upływu kadencji
Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu 2019 2019 2022
Maciej Stec Wiceprezes Zarządu 2014 2019 2022
Jacek Felczykowski Członek Zarządu 2019 2019 2022
Aneta Jaskólska Członek Zarządu 2010 2019 2022
Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu 2016 2019 2022
Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu 2014 2019 2022

1 spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art.129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Struktura zatrudnienia Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej ze względu na wiek

1
≤30
0
31-40
1
41-50
2
51-60
1
61-70
2
≥71

Zarząd

Rada Nadzorcza

Struktura zatrudnienia Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej ze względu na płeć

Powrót do góry strony