preloader
 • en
 • Zmień język
 • en
 • Zmień język
 • drukuj

  drukuj

pobierz onepager

Nasz biznes

pobierz

Kluczowe liczby

[GRI 102-7, GRI 201-1] [UoR - Kluczowe wskaźniki efektywności]

Numer 1 na GPW

Nr 1 – notowana na GPW największa grupa medialno-telekomunikacyjna
 o kapitalizacji 17,9 mld zł

Klienci i usługi1

 • 5,6 mln
  klientów kontraktowych

 • 17,4 mln
  świadczonych usług

 • 6,0 mln
  świadczonych usług mutliplay

 • 84,2 zł
  przychód na klienta kontraktowego (wgMSSF 15)

 • niemal 100%
  Polaków w zasięgu Internetu LTE Plus

1Bez uwzględnienia danych operacyjnych Grupy Netia, które są publikowane oddzielnie od wyników Grupy Cyfrowy Polsat.

Rynek telewizyjny

 • 24,3%
  udziału w oglądalności kanałów TV Polsat w grupie komercyjnej

 • 28%
  udział w rynku reklamy

Wyniki finansowe:

 • 11.7

  mld zł

  przychody Grupy Cyfrowy Polsat

 • 11.3

  mld zł

  wartość ekonomiczna podzielona

 • 441

  mln zł 2

  wartość ekonomiczna zatrzymana

 • 979

  mln zł

  płatności na rzecz inwestorów

 • 970

  mln zł

  płatności na rzecz państwa

 • 27

  mln zł

  inwestycje w społeczności

2Prezentowana wartość zatrzymana stanowi kwotę pozostałą po podziale wygenerowanej wartości ekonomicznej pomiędzy interesariuszy firmy. Kwota ta nie jest zbieżna z zyskiem netto prezentowanym w Rachunku Zysków i Strat, ponieważ uwzględnia m.in. również wypłacone dywidendy (jako podzieloną wartość ekonomiczną).

[GRI 102-10]

Brak znaczących zmian w raportowanym okresie dotyczących rozmiaru, struktury, formy własności lub
łańcucha wartości.

Powrót do góry strony