preloader
 • en
 • Zmień język
 • en
 • Zmień język
 • drukuj

  drukuj

pobierz onepager

Nasz biznes

pobierz

Działamy strategicznie

Nadrzędnym celem naszej strategii jest trwały, długoterminowy wzrost wartości Cyfrowego Polsatu
dla jej Akcjonariuszy.

Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez:

 • wzrost przychodów z usług, dzięki maksymalizacji liczby użytkowników usług oraz liczby usług oferowanych jednemu klientowi, przy jednoczesnym zwiększaniu średniego przychodu od klienta (ARPU) i utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów,
 • zwiększanie dostępności naszych produktów i usług,
 • wzrost przychodów z produkowanych i nabywanych treści programowych, poprzez ich maksymalnie szeroką dystrybucję,
 • efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej,
 • efektywne zarządzanie finansami Grupy, w tym jej zasobami kapitałowymi.
Powrót do góry strony