preloader
  • en
  • Zmień język
  • en
  • Zmień język
  • drukuj

    drukuj

pobierz onepager

Grupa przyjazna środowisku

pobierz

Zużycie surowców

Wszędzie, gdzie to możliwe modernizujemy naszą infrastrukturę. Od kilku lat konsekwentnie wdrażamy elektroniczny obieg dokumentów i zachęcamy do tego typu rozwiązań naszych klientów. W trosce o środowisko oraz wygodę klientów uruchomiliśmy ekousługi. Nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur lub blankietów wpłat w formie elektronicznej. W 2019 r. elektroniczne faktury otrzymywało ponad 92,41% klientów Cyfrowego Polsatu oraz 96,06% klientów Polkomtelu.

Wykorzystane surowce/materiały według wagi

[GRI 301-1]

Nieodnawialne Polkomtel1 Cyfrowy Polsat Tv Polsat Suma
Papier xero (tony) 21 35 14 70
Nieodnawialne Polkomtel1 Cyfrowy Polsat Tv Polsat Suma
Papier xero (tony) 18 51,3 7 76,3

1Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Wykorzystane surowce/materiały według wagi

[GRI 301-1, GRI 102-48]

Polkomtel1 Cyfrowy Polsat Tv Polsat Suma
Olej napędowy (m3) 314,1 21 222,8 557,9
Paliwo lotnicze (m3) 0 0 13,8 13,8
Benzyna (m3) 412,2 35,3 125,0 572,5
Polkomtel1 Cyfrowy Polsat Tv Polsat Suma
Olej napędowy (m3) 290,7 29,7 219,1 539,5
Paliwo lotnicze (m3) 0 0 23 23
Benzyna (m3) 593,7 34,3 150,9 778,9

1Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Miejsce odprowadzenia ścieków. Objętość

[GRI 306-1]

Polkomtel1 Cyfrowy Polsat Tv Polsat Suma
Do wód podziemnych 0 0 0 0
Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.) 0 0 0 0
Do przedsiębiorstw komunalnych 21 658 13 911 562 36 131
Suma całkowitej ilości ścieków 21 658 13 911 562 36 131
Polkomtel1 Cyfrowy Polsat Tv Polsat Suma
Do wód podziemnych 0 0 0 0
Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.) 0 0 0 0
Do przedsiębiorstw komunalnych 16 325 13 920 537 30 782
Suma całkowitej ilości ścieków 16 325 13 920 537 30 782

1Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Powrót do góry strony