preloader
 • en
 • Zmień język
 • en
 • Zmień język
 • drukuj

  drukuj

pobierz onepager

Grupa przyjazna środowisku

pobierz

Zużycie energii

Energoszczędność to jeden z najważniejszych priorytetów ekologicznych Grupy. Zdajemy sobie sprawę, że marnotrawienie energii elektrycznej powoduje nie tylko negatywny wpływ na środowisko, ale dostrzegamy także realne korzyści finansowe możliwe do osiągnięcia dzięki oszczędnej polityce energetycznej. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby rozbudowa naszej sieci telekomunikacyjnej odbywała się w sposób jak najbardziej ekologiczny.

Dobra praktyka

Optymalizacja zużycia energii stacji bazowych | Kontynuacja

Optymalizacja zużycia energii stacji bazowych nie tylko zmniejsza negatywny wpływ na środowisko, ale także obniża koszty utrzymania. Inicjatywy, które zostały podjęte w Polkomtelu mające na celu zwiększenie wydajności energetycznej sieci to m.in:

 • refarming pasma 900 MHz,
 • refarming pasma 2100 MHz,
 • wymiana klimatyzatorów na sprzęt z kategorii AAA+,
 • modernizacja siłowni telekomunikacyjnych,
 • instalacja oprogramowania z funkcją oszczędzania energii.

Do modernizacji i rozbudowy sieci wykorzystujemy najnowsze rozwiązania technologiczne – wysokosprawne prostowniki w naszych siłowniach telekomunikacyjnych czy układy freecoolingowe na stacjach bazowych – które nie tylko są elementem unowocześniania naszej sieci, ale również zmniejszają zużycie prądu i emisję dwutlenku węgla.

Natomiast dzięki specjalnemu oprogramowaniu z funkcją oszczędzania energii (dla sieci 2G i 4G) możemy elastycznie dostosować się do poziomów ruchu, wyłączając niepotrzebną pojemność i zmniejszając moc wyjściową. Test, który przeprowadziliśmy wspólnie z jednym z naszych dostawców (firmą Ericsson) na ograniczonej liczbie lokalizacji, wyposażonych w inteligentne mierniki, pozwolił nam dokładnie ocenić wpływ funkcji oszczędzania energii. Według tych szacunków wynika, że całkowite roczne oszczędności tych funkcji wynoszą ponad 5,5 miliona kWh, redukując przy tym emisję CO2 o 4,2 kiloton.

Nie lekceważmy też drobnych z pozoru działań, takich jak choćby tryb stand-by komputerów – w skali naszej organizacji i liczby pracujących osób przekłada się to na realne zmniejszenie wpływu środowiskowego. Przykładem może być również nasza polityka wprowadzona w Cyfrowym Polsacie, która zakłada gaszenie świateł w momencie opuszczania pomieszczenia, wyłączanie z gniazdek ładowarek po zakończeniu ładowania, racjonalne zużycie wody oraz rozważne korzystanie z klimatyzacji.

Dobra praktyka

Ekozasady pracowników | Kontynuacja

Przy okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) odświeżamy cyklicznie – w ramach komunikacji wewnętrznej – 10 ekozasad, które ustaliliśmy wspólnie z pracownikami Cyfrowego Polsatu. Poprzez artykuły edukacyjne publikowane na łamach portali wewnętrznych (Intranet Cyfrowego Polsatu i Planeta Plusa) staramy się zachęcać wszystkich do codziennego aktywnego angażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

[GRI 302-4]

W Polkomtelu ekologiczne rozwiązania zostały wdrożone też m.in. w stale rozwijających się systemach informatycznych. Nowoczesne metody związane z przechowywaniem danych w serwerowniach sieci Plus pozwalają na znaczące oszczędności w zużyciu prądu. Dodatkowo w salonach sieci Plus oraz punktach partnerskich od wielu już lat do oświetlenia logotypu spółki używa się oświetlenia typu LED. Normą są również żarówki energooszczędne, automatyczne wyłączniki świateł, a w ostatnich latach flota samochodowa powiększyła się o samochody o niskiej emisji dwutlenku węgla.

Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotności

[GRI 302-1]

Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat Suma
Energia elektryczna [MWh] 238 507 10 634 4 498 253 639
Energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej) [GJ] 8 565 14 222 5 626 28 413
Gaz ziemny [MWh] 0 0 251 251