preloader
  • en
  • Zmień język
  • en
  • Zmień język
  • drukuj

    drukuj

pobierz onepager

Grupa przyjazna środowisku

pobierz

Wpływ stacji bazowych i nadawczych na otoczenie

Z uwagą wsłuchujemy się w pojawiające się w publicznym dyskursie głosy dotyczące rzekomej szkodliwości nadajników telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Dla każdej naszej stacji przed uruchomieniem zawsze uzyskujemy wymagane polskim prawem zezwolenia, również te określające normy w zakresie oddziaływania na otoczenie. W 2019 r. czynnie uczestniczyliśmy w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB), pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji RP – w zakresie metodologii pomiarów, monitoringu oraz oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko. Grupa Cyfrowy Polsat jest aktywnym uczestnikiem projektu SI2PEM (System Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne) prowadzonego przez IŁ-PIB, który ma na celu wizualizację pomiarów poziomów pola elektromagnetycznego (PEM) wokół stacji bazowych, jak też zasilania narzędzia danymi o źródłach PEM, pozwalających na symulację poziomu pola elektromagnetycznego w dowolnym miejscu. Informacje te mogą być udostępnione społeczeństwu w celu sprawdzenia poziomów w miejscu interesującym daną osobę.

Ciekawostki

Co to jest ogólnopolski system SI2PEM?

Ogólnopolski system SI2PEM ma rozwiać wątpliwości, czy stacje telefonii komórkowej przekraczają dopuszczalną w Polsce wartość graniczną pola elektromagnetycznego. Przede wszystkim jednak jest to nowoczesne narzędzie kontroli przestrzegania przepisów w tym zakresie oraz sposób, by usprawnić projektowanie sieci urządzeń telekomunikacyjnych.

System będzie wykorzystywał zaawansowane algorytmy i modele matematyczne, by analizować ogromne ilości informacji. Na ich podstawie stworzy symulacje rozkładu wartości pola elektromagnetycznego z dokładnością do jednego metra w dowolnym miejscu w Polsce. Zostaną one naniesione na mapy, dzięki czemu każdy w prosty sposób będzie mógł je zobaczyć na specjalnej stronie internetowej. Docelowo w systemie znajdą się dane dotyczące urządzeń nadawczych działających na częstotliwościach radiowych pracujących w pasmach licencjonowanych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, oraz wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych. Będą one pochodzić od operatorów telekomunikacyjnych, z akredytowanych laboratoriów przeprowadzających pomiary, Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska i baz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sprawdz-swoje-pole-rusza-budowa-si2pem

Powrót do góry strony