preloader
 • en
 • Zmień język
 • en
 • Zmień język
 • drukuj

  drukuj

pobierz onepager

Grupa przyjazna środowisku

pobierz

Odpady i recykling

Ze względu na technologiczny charakter prowadzonej przez nas działalności ważnym obszarem naszego zaangażowania są elektrośmieci. W Cyfrowym Polsacie oraz Polkomtelu – firmach, które każdego roku wprowadzają poprzez swoją ofertę na rynek dużą liczbę dekoderów, telefonów, modemów, routerów, anten i innych urządzeń, staramy się, aby jak najwięcej zużytego sprzętu trafiło do recyklingu.

Ciekawostki

Jakie pierwiastki można uzyskać z recyklingu telefonu komórkowego?

Wg wyliczeń firmy GoRepair w przeciętnym smartfonie znajduje się m.in.

 • 8,75 g miedzi,
 • 8,31 g kobaltu,
 • 0,25 g srebra,
 • 0,024 g złota.

To oznacza, że 1 gram złotego kruszcu można uzyskać z recyklingu z 45 urządzeń.

Średnia wartość wszystkich pierwiastków zawartych w jednym aparacie wynosi aż 8 złotych.

Całkowita waga odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych według metody postępowania

[GRI 306-2]

SUMA 91,5 534,9 9,7 636,1
odpady inne niż niebezpieczne
Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat Suma
Recykling 1,3 534,9 9,7 545,9
Odzysk
(w tym odzysk energii)
0 0 0 0
Inne (m.in. tworzywa sztuczne, drewno, odpady budowlane, leki) 90,2 0 0 90,2
SUMA 397,3 541,4 10,1 948,8
odpady inne niż niebezpieczne
Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat Suma
Recykling 0 541,4 10,1 551,5
Odzysk
(w tym odzysk energii)
0 0 0 0
Inne (m.in. tworzywa sztuczne, drewno, odpady budowlane, leki) 397,3 0 0 397,3

1Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Polkomtel od lat systematycznie zachęca swoich klientów do zachowania postawy proekologicznej. W stacjonarnych punktach sprzedaży każdy może oddać zużyty sprzęt (telefony, akcesoria, itd.), który zostanie bezpłatnie poddany recyklingowi. W 2019 r. do recyklingu przekazaliśmy ponad 19 ton zużytego sprzętu elektronicznego.

Pomoc w utylizacji sprzętów elektronicznych oferujemy także naszym strategicznym klientom – dużym firmom na stałe współpracującym z Polkomtelem.

Ustawowe obowiązki recyklingu, odzysku oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych Polkomtel realizuje dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami odzysku. W 2019 roku Polkomtel wprowadził na rynek 500 ton opakowań i innych odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, z czego firmy specjalistyczne odzyskały 68 ton, zaś zrecyklingowanych zostało 41 ton.

Poza segregowaniem odpadów, staramy się ograniczyć ilość śmieci trafiających na wysypiska także w inny sposób, w tym poprzez zmniejszenie liczby produktów jednorazowego użytku.

Dobra praktyka

Mniej plastiku wokół nas | Nowość 2019

W ramach Światowego Dnia Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju postanowiliśmy w 2019 r. włączyć się w ogólnoświatową inicjatywę „Mniej plastiku wokół nas”. Zadbaliśmy o proekologiczne wyposażenie kuchni w biurach. Również zapoczątkowana przez samych pracowników akcja zbierania plastikowych nakrętek na cele charytatywne wciąż jest kontynuowana.

Cyfrowym Polsacie stale współpracujemy z firmami odbierającymi i przetwarzającymi wszystkie rodzaje odpadów powstających w przedsiębiorstwie. W 2019 r. Cyfrowy Polsat przekazał do wyspecjalizowanych zakładów recyklingowych ponad 541 ton, z czego 65% stanowiły elektroodpady.

Dobra praktyka

Recykling odpadów | Kontynuacja

Recykling elektrośmieci
Wszystkie elektroodpady wytwarzane przez pracowników serwisujących urządzenia klientów oraz wewnętrzny sprzęt przeznaczony do likwidacji przekazujemy do wyspecjalizowanych firm recyklingowych. W 2019 r. Cyfrowy Polsat przekazał ponad 351 ton odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych (314 ton w 2018 r.).

Recykling dokumentów
Dokumenty przeznaczone do utylizacji są niszczone w niszczarce przemysłowej, która rozdrabnia materiał wg normy DIN w III stopniu tajności, a urobek sukcesywnie przekazywany jest jako odpad papierowy do recyklingu.

Recykling opakowań
Starannie segregujemy makulaturę, tworzywa sztuczne oraz styropian. W siedzibie spółki na stałe ustawionych jest pięć dużych i wyraźnie oznakowanych kontenerów do ich zbiórki, a dodatkowo zakupiliśmy sprzęt umożliwiający prasowanie tektury, co umożliwia bardziej efektywne jej składowanie i bardziej ekonomiczny załadunek. W 2019 r. przekazaliśmy do recyklingu ponad 167 ton tektury i papieru oraz ponad 10 ton folii i styropianu.