preloader
 • en
 • Zmień język
 • en
 • Zmień język
 • drukuj

  drukuj

pobierz onepager

Grupa przyjazna środowisku

pobierz

Kontrolujemy nasz wpływ na środowisko

Nie zapominamy o naszym wpływie na środowisko. Kontrolujemy zużycie surowców i komponentów elektronicznych oraz oszczędzamy energię elektryczną. Skutecznie zarządzamy odpadami i przekazujemy je do wyspecjalizowanych firm recyklingowych. Badamy również wpływ naszych urządzeń nadawczych na otoczenie.

Istotne obszary wpływu środowiskowego Grupy Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat Polkomtel Telewizja Polsat

Zużycie surowców

Energia

Zarządzanie odpadami i recykling

Wpływ stacji bazowych i nadawczych na otoczenie

Stowarzyszenie Program Czysta Polska

Zygmunt Solorz, założyciel i główny akcjonariusz Grupy Polsat, przedstawił swoją wizję uczynienia Polski czystą i powołał Stowarzyszenie Program Czysta Polska, które jest otwarte dla każdego.

Misją stowarzyszenia jest dążenie do zapewnienia Polakom życia w zdrowym i czystym środowisku. W edukację, komunikację i informację zaangażowała się Telewizja Polsat. Przekazuje informacje o stanie i jakości powietrza, przyczynach, skutkach, ale też możliwych rozwiązaniach i sukcesach w walce o jego lepszą jakość.

Dobra praktyka

Edukacja Ekologiczna na łamach magazynu „Brawo Ty” Grupy Polsat | Nowość 2019

Wyjątkowe, edukacyjne wydanie Magazynu dla Abonentów Cyfrowego Polsatu „Brawo TY”, przybliżające klientom zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego. Magazyn porusza tematy zarówno o charakterze globalnym (m.in. ocieplanie się powietrza, topnienie lodowców, susze i brak wody), jak i lokalnym (tj. zanieczyszczenie powietrza i smog). Inspiruje także do pozytywnych zmian, podpowiadając co każdy może zrobić dla naszej planety i samego siebie. Specjalne wydanie „Brawo TY” to:

 • 130 stron wiedzy i inspiracji,
 • 26 sekcji tematycznych w wersji ekologicznej, w tym: środowisko, moda, zdrowie, trening czy kultura,
 • apel „Dzieci w obronie Ziemi”,
 • druk na papierze ekologicznym pozyskanym w zrównoważony sposób oraz z kontrolowanych źródeł (Certyfikat PEFC).

Każda ze spółek z Grupy realizuje własne wyzwania środowiskowe. Nasza fabryka dekoderów InterPhone Service posiada certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego oraz PN-N-18001:2004 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego wydane przez BSI – British Standards Institution.

Dobra praktyka

Zintegrowany System Zarządzania | Kontynuacja

InterPhone Service posiada Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem. Aby sprostać aktualnym trendom i wyzwaniom oraz wymaganiom stawianym przez międzynarodowe organizacje normalizacyjne, w firmie na bieżąco ustanawiane są plany doskonalące, uwzględniające m.in. cele środowiskowe.

Programy Zarządzania Środowiskowego tworzone są na poszczególne lata, a monitorowanie wpływu środowiskowego przeprowadzane jest raz do roku. W spółce zatwierdzono Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która zawiera zobowiązania do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu. Aktualność Polityki jest weryfikowana przez Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania przynajmniej raz do roku.

Ponadto wszystkie procesy są realizowane zgodnie wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezkonfliktowego pozyskiwania minerałów. Półwyroby zawierające tantal, złoto i cynę pozyskiwane są wyłącznie od zaufanych dostawców, którzy są w stanie wykazać pochodzenie minerałów.