preloader
 • en
 • Zmień język
 • en
 • Zmień język
 • drukuj

  drukuj

pobierz onepager

Tematy poruszane w Raporcie Niefinansowym za rok 2019

pobierz

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe 2019

Segment usług świadczonych
klientom indywidualnym i
biznesowym

Usługi multiplay

 • konsekwentna realizacja strategii multiplay skutkuje stabilnym
  wzrostem liczby klientów usług łączonych – o 197 tys. (11%) r/r do
  2 mln,
 • liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wzrosła do
  ponad 6 mln.

Stabilny wzrost liczby klientów usług łączonych [mln]
1.511 2017
1.796 2018
1.993 2019

Usługi kontraktowe

Silny przyrost liczby usług kontraktowych – o 469 tys. (3%) r/r do 14,73 mln

 • wzrost liczby usług telefonii komórkowej – aż o 549 tys. (7,5%) r/r do 7,9 mln efektem korzystnego wpływu strategii multiplay,
 • łączna liczba świadczonych w modelu kontraktowym usług płatnej telewizji na wysokim poziomie 5 mln,
 • stabilna baza usług Internetu wynosząca 1,8 mln. W zasięgu sieci LTE Grupy na koniec 2019 roku jest blisko 100% Polaków, a LTE Advanced – 82% mieszkańców kraju.

Klienci kontraktowi

Stabilna baza ponad 5,6 mln klientów kontraktowych

 • rekordowo niski churn (6,4%) dzięki wysokiej lojalności naszych klientów,
 • wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta do 2,61 (+4,5% r/r),
 • wzrost średniego miesięcznego przychodu od klienta kontraktowego (ARPU) do 84,2 zł (+2%).
Rekordowo niski churn
8,8% 2017
7,6% 2018
6,4% 2019
Stabilny wzrost ARPU [zł]
81,0 2017
83,2 2018
84,2 2019

Usługi prepaid

 • stabilna baza usług prepaid rzędu 2,7 mln
 • ARPU na poziomie 20,5 zł

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

Grupa Telewizji Polsat

 • kanały Grupy Telewizji Polsat uplasowały się w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,3% (11,0% kanału głównego i 13,3% kanałów tematycznych)
 • przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu w 2019 r. odnotowały wzrost o niemal 2% r/r do 1,22 mld zł, zapewniając udział w rynku reklamy na poziomie 28,0%.

Oglądalność naszych kanałów w 2019 r.

Wyniki oglądalności kanałów Grupy Polsat zgodne ze strategią

Udział w oglądalności(1)

Kanały główne
11,0% Polsat
11,1% TVN
7,2% TVP2
6,3% TVP1

Kanały tematyczne

13,3% Polsat(2)
15,5% Discovery
8,0% TVP

Dynamika udziałów w oglądalności(1)

24,3%
24,3%
Grupa Polsat(2)
27,1%
26,6%
Grupa Discovery(3)
21,4%
21,5%
Grupa TVN
17,7%
17,8%
Pozostałe kab-sat
9,4%
9,8%
Pozostałe DDT
2018
2019

Źródło: NAM, wszyscy 16-49, cała doba; SHR%, uwzględniono oglądalność Live+2(1), analizy
własne. Nota:

1oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni (tzw. Time Shift Viewing)

2z włączeniem kanałów Eleven i Superstacji (od czerwca 2018), z wyłączeniem
kanałów partnerskich: Polsat Viasat Explore, Polsat Viasat Nature, Polsat Viasat History,
JimJam, CI Polsat, Focus TV, Nowa TV r.

3Pro forma, łącznie kanały Grupy TVN oraz Discovery Networks Europe

Najważniejsze dane finansowe 2019 r.

 • 11,7

  mld zł

  przychodów

 • 4,2

  mld zł

  EBITDA

 • 36%

  marża EBITDA

 • 1,3

  mld zł

  wolnych przepływów
  pieniężnych

 • 1,1

  mld zł

  zysku netto

 • 2,9

  x

  dług netto/EBITDA

 • stabilne, zdywersyfikowane przychody oparte głównie na powtarzalnych usługach kontraktowych
 • wysoka marżowość EBITDA powyżej średniej rynkowej
 • bardzo wysoki poziom konwersji wyników finansowych na gotówkę
 • zdolność do szybkiej redukcji zadłużenia
 • gotowość do wyplaty stabilnej dywidendy
Powrót do góry strony