preloader
 • en
 • Zmień język
 • en
 • Zmień język
 • drukuj

  drukuj

pobierz onepager

#CyfrowaOdpowiedzialność

pobierz

Nasze podejście i filozofia #Cyfrowa Odpowiedzialność

Naszą misję społeczną (#Cyfrowaodpowiedzialność) realizujemy w temacie bezpieczeństwa, pomocy dzieciom oraz promocji sportu.

Odpowiedzialność w Grupie Cyfrowy Polsat

  • Bezpieczeństwo

   • Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym

   • Współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa

   • Walka z piractwem TV

   • Bezpieczeństwo produktów i usług

   • Współpraca ze służbami ratowniczymi

   • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Pomoc dzieciom

   • Fundacja POLSAT

   • Wolontariat pracowniczy

  • Promocja sportu i aktywności fizycznej

   • Sponsoring siatkówki

   • Tysiące godzin transmisji sportowych

   • Wspieranie amatorskich i profesjonalnych imprez sportowych

   • Edukacja w zakresie zdrowego trybu życia

W naszych działaniach dążymy do tego, aby realizacja poszczególnych projektów była z jednej strony spójna z listą tematów kluczowych dla Grupy Cyfrowy Polsat (wskazanych przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych), a z drugiej – odpowiedzią na wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDG’s).

Lista tematów kluczowych dla Grupy Cyfrowy Polsat w poszczególnych obszarach

[GRI 103 1]

  • Biznes i rynek

   • Wpływ Grupy Cyfrowy Polsat na polską gospodarkę i otoczenie legislacyjne

   • Odpowiedzialne zarządzanie

   • Etyka i ład korporacyjny

   • Odpowiedzialna komunikacja marketingowa

   • Odpowiedzialne budowanie przekazu telewizyjnego

   • Jakość produktów

   • Innowacyjność

  • Miejsce pracy

   • Warunki pracy

   • Edukacja i rozwój pracowników

   • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Otoczenie społeczne

   • Wolontariat pracowniczy

   • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

   • Bezpieczeństwo produktów i usług

   • Promocja sportu i zdrowego stylu życia

  • Środowisko

   • Ekoprodukty

   • Recycling odpadów

   • Energooszczędność

   • Zakup energii odnawialnej

Cele Zrównoważonego Rozwoju realizowane w Grupie Cyfrowy Polsat

Analizując wszystkie Cele Zrównoważonego Rozwoju, postanowiliśmy wybrać najważniejsze z naszej perspektywy – te, które realizujemy w ramach dobrych praktyk i innych projektów biznesowych.

CEL 1. KONIEC Z UBÓSTWEM

 • zaangażowanie w akcje charytatywne, których misją jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (wolontariat pracowniczy).

CEL 3. DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA

 • misja Fundacji Polsat (m.in. duże, ogólnopolskie kampanie, z których dochód przeznaczany jest na leczenie i rehabilitację dzieci),
 • zakup przez Fundację Polsat sprzętu medycznego do szpitali i placówek zdrowia opiekujących się dziećmi,
 • promocja sportu i zdrowego stylu życia (m.in. poprzez emisję wydarzeń sportowych na antenie Telewizji Polsat, pojawianie się dedykowanych programów edukacyjnych oraz udział drużyny Polsat Biega w kluczowych biegach).

CEL 4. DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI

 • stała współpraca sieci Plus z Centrum Nauki Kopernik,
 • edukacja na temat bezpieczeństwa w górach i nad wodą podczas eventów wakacyjnych i w trakcie ferii,
 • akcje charytatywne wspierające rozwój dzieci niepełnosprawnych w ramach wolontariatu pracowniczego,
 • transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami w ramach dużych projektów prowadzonych w wybranych spółkach w Grupie Cyfrowy Polsat.

CEL 8. WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA

 • respektowanie praw człowieka,
 • różnorodność w miejscu pracy,
 • rozwój kompetencji pracowników,
 • stabilne miejsce pracy i wieloletni staż pracowników,
 • ZFŚS, benefity pracownicze, promocja zdrowego stylu życia,
 • wolontariat pracowniczy,
 • komunikacja raportu niefinansowego (wewnątrz i na zewnątrz organizacji).

CEL 9. INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA

 • Program Crowd+,
 • zachęcanie wszystkich Polaków do działania na rzecz środowiska (Stowarzyszenie Program Czysta Polska),
 • zwiększanie efektywności energetycznej i unikanie niepotrzebnego zużycia energii,
 • regularny rozwój sieci Internetu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

CEL 12. ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

 • produkty przyjazne środowisku (wykorzystywanie minimum surowców w produkcji, eliminowanie niepotrzebnego opakowania, wydajna dystrybucja i skuteczny recykling produktów po zakończeniu eksploatacji),
 • certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i oraz ISO 45001:2018 w zakresie Produkcji elektronicznego sprzętu telekomunikacyjnego oraz powszechnego użytku dla InterPhone Service,
 • certyfikaty ISO 9001:2015 (w zakresie dbałości o wysoką jakość oferowanych usług) oraz ISO 14001:2015 (odpowiedzialność ekologiczna firmy w zakresie: sprzedaż produktów i usług telekomunikacyjnych oraz sprzedaż energii elektrycznej, obsługa i utrzymanie klienta) dla Polkomtelu.

CEL 13. DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

 • wspólna troska o środowisko naturalne, powietrze, wodę i przyrodę (Stowarzyszenie Program Czysta Polska),
 • identyfikacja istotnych obszarów wpływu środowiskowego,
 • bieżąca kontrola zużycia surowców,
 • oszczędzanie energii elektrycznej,
 • zarządzanie odpadami i przekazywanie ich do wyspecjalizowanych firm recyklingowych,
 • badanie wpływu urządzeń nadawczych na otoczenie,
 • promowanie postawy proekologicznej wśród pracowników.

Słuchamy głosu naszego otoczenia. Dlatego zidentyfikowaliśmy naszych kluczowych interesariuszy, by w pełni wykorzystać potencjał korzyści, jaki tkwi w prawidłowo realizowanych relacjach z poszczególnymi grupami.

Interesariusze Grupy Cyfrowy Polsat

[GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43]

 • Interesariusze

  Sposoby i częstotliwość zaangażowania interesariuszy oraz kluczowe dla nich kwestie znajdują się w pełnej wersji raportu

  pobierz raport
  • Klienci

   • osoby fizyczne i firmy
   • abonenci usług płatnej TV i telekomunikacyjnych
   • telewidzowie
   • użytkownicy IPLI
  • Pracownicy

   • obecni pracownicy i ich rodziny
   • potencjalni pracownicy
   • współpracownicy
   • praktykanci i stażyści
  • Regulatorzy i instytucje państwowe

   • KRRiT, UKE, UOKiK
   • UODO
   • GIOŚ, instytucje samorządowe
   • GUS, KNF, Krajowy Rejestr Sądowy
   • Rada Ministrów
   • Sejm i Senat
   • Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej
   • BEREC
   • Rada Mediów Narodowych
   • Rada ds. Cyfryzacji
  • Dostawcy

   • dostawcy treści, w tym stacje TV i producenci
   • dostawcy urządzeń końcowych
   • dostawcy podzespołów do produkcji własnych urządzeń końcowych
   • dostawcy elementów sieciowych i innej infrastruktury
   • dostawcy usług
  • Konkurencja

   • podmioty z rynku mediów
   • podmioty z rynku telekomunikacyjnego
   • podmioty z rynku usług cyfrowych
  • Akcjonariusze i inwestorzy, analitycy, instytucje finansowe

   • uczestnicy rynku kapitałowego
   • analitycy biur maklerskich
   • akcjonariusze
   • obligatariusze
   • inwestorzy instytucjonalni i indywidualni
   • agencje ratingowe
  • Media ogólnopolskie i branżowe

   • prasa
   • internet
   • radio
   • telewizja
  • Partnerzy biznesowi

   • dystrybutorzy
   • reklamodawcy i pośrednicy reklamowi
   • instytucje naukowe
   • organizacje branżowe i izby handlowe
   • związki sportowe
  • Organizacje społeczne

   • fundacje
   • organizacje społeczne i środowiskowe
   • instytucje kultury
   • służby bezpieczeństwa w górach (GOPR, TOPR)
   • służby bezpieczeństwa nad wodą (MOPR, WOPR)

Dobra praktyka

Dialog z interesariuszami | Kontynuacja

[GRI 102-44]

Przygotowując się do publikacji pierwszego Sprawozdania nt. informacji niefinansowych zorganizowaliśmy sesję dialogową z kluczowymi interesariuszami Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat. Wśród oczekiwań dotyczących naszych społecznie odpowiedzialnych działań dominowały:

 • strategiczne podejście do biznesowej odpowiedzialności,
 • działania związane z budową odpowiedzialnego przekazu,
 • przejrzysta i szczegółowa komunikacja dot. zaangażowania społecznego firmy,
 • monitoring wpływu środowiskowego.

W 2019 r. w wyniku rosnącego zainteresowania Grupy kwestiami wpływu w obszarze środowiskowym do listy kluczowych tematów dodano efektywność energetyczną i wykorzystanie energii odnawialnej.

Jak kształtujemy nasze otoczenie rynkowe?

[GRI 102-12, GRI 102-13]

Oprócz kontaktów bezpośrednich z interesariuszami, kształtujemy swoje otoczenie rynkowe również poprzez działalność w stowarzyszeniach branżowych. Należymy m.in. do:

 • Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
 • Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,
 • Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej,
 • IAB Polska,
 • Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ,
 • Polskich Badań Internetu,
 • Rady Reklamy,
 • Stowarzyszenia Kreatywna Polska,
 • Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Jak odpowiadamy na oczekiwania interesariuszy i naszego otoczenia?

Dobra praktyka

Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych | Kontynuacja

W marcu 2020 r. opublikowaliśmy po raz trzeci „Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. oraz spółki Cyfrowy Polsat S.A. na temat informacji niefinansowych za 2019 rok”:

 • zawiera 67 wskaźników GRI (liczbowych i opisowych), które omawiają informacje podstawowe, profilowe i nasze podejście do zarządzania oraz szczegółowe wskaźniki tematyczne z obszaru ESG – Ekonomiczne (Ekonomic), Środowiskowe (Environmental) i Społeczne (Social),
 • prezentuje 25 dobrych praktyk przez pryzmat SDG’s, z czego 19 jest kontynuowanych, a 6 to zupełnie nowe projekty.

Nasze dobre praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności dotyczą przede wszystkim działań skierowanych do pracowników, klientów i społeczeństwa. Uwzględniając rolę biznesu (i naszą) w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDG’s), każdej dobrej praktyce przypisujemy wybrany(-e) z listy 17 Celów SDG’s.